درخواست نمایندگی :

فرم درخواست خرید عمده

جهت درخواست خرید عمده از شرکت بهتا پدیده البرز کلیک کنید
کلیک کنید

فرم درخواست نمایندگی

جهت درخواست نمایندگی از شرکت بهتا پدیده البرز کلیک کنید
کلیک کنید

در صورت تمایل برای درخواست نمایندگی با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

۰۲۱۶۶۷۵۲۷۰۱دفتر
۰۲۱۶۶۷۴۰۶۴۱دفتر

۰۹۱۲۷۷۸۰۰۱۲_۰۹۰۱۵۱۴۴۶۸۴